dr Anna Zasada-Chorab

Doktor nauk humanistycznych. Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi (Placówka Województwa Śląskiego), adiunkt Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach oraz wykładowca akademicki wyższych uczelni. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Polityki i Pracy w Warszawie. Ekspert Komisji Oceny Projektów prz Urzędzie marszałkowskim w Katowicach. Autor wielu publikacji naukowych, organizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych, promotor kilkudziesięciu projektów socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych. Specjalista w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz ekonomii społecznej. Od urodzenia mieszka w Siemianowicach Śląskich. Współzałożyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa.
Mąż – Tomasz, nauczyciel; syn – Radek – uczeń.
Zainteresowania: sport, szczególnie koszykówka, podróże, działania społeczno-charytatywne.

Kategoria: