dr hab. Małgorzata Myśliwiec

Polska politolog, doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, badaczka współczesnych systemów politycznych, problemów partii regionalnych i etnoregionalnych we współczesnej Europie, a także procesów politycznych na Górnym Śląsku.

Kategoria: