Janusz Gorol

W życiu kieruje się wartościami takimi jak wiara, odpowiedzialność oraz ciągły rozwój. Świetnie odnajduje się w roli inicjatora działań, ale też gdy trzeba zracjonalizować doskonałe pomysły i zabezpieczyć je przed wszystkimi możliwymi ryzykami. Uwielbia pracę z ludźmi oraz zderzanie ze sobą idei, pomysłów i sposobów bycia.

Koordynator projektów, trener, doradca, animator i działacz społeczny. Już od ponad 16 lat wspiera młodzież, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w realizacji projektów społecznych. Wspiera budowanie partnerstw pomiędzy biznesem, trzecim sektorem i samorządem. Na co dzień pracuje w Fundacji TDJ gdzie odpowiada za wdrażanie strategii i kontakty z partnerami w kraju i za granicą. Szkolił i realizował programy edukacyjne w Polsce, Czechach, Gruzji, Niemczech, Belgii i we Włoszech. Ukończył program Promengo dla managerów organizacji, Szkołę Trenerów Meritum i Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach: teologia nauczycielska oraz politologia – polityka społeczna, a także studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Humanitas z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Instytucjach Pomocy i Integracji Społecznej. Był także stypendystą Fundacji Otto Benecke w ramach programu You.va oraz Ifa Institut na Herder Institut Leipzig oraz Acton University w Michigan.

Kategoria: