Piotr Bańczyk

Psycholog, menedżer, coach, trener, doradca zawodowy i przewodnik górski. Specjalizuje się w zarządzaniu, planowaniu strategicznym, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityce społecznej, doradztwie zawodowym, szkoleniach i coachingu. Posiada doświadczenie pracy w trzech sektorach. Obecnie związany głównie w Inspiration Point S.A., gdzie jako dyrektor ds. rozwoju odpowiada za rozwój działań społecznych Pałacu Inspiracji w Siemianowicach Śląskich. Przez 10 lat związany był z radiem i prasą. Pełnił funkcje kierownicze w regionalnej administracji samorządowej, gdzie odpowiadał za kształtowanie polityki społecznej, organizację pracy instytucji publicznych (w tym HR, zamówienia publiczne, komunikację wewnętrzną, obsługę administracyjną), szkolenia i współpracę z podmiotami społecznymi. Reprezentował Województwo Śląskie w działaniach z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej i przemocy w szkołach. Zainicjował powstanie licznych podmiotów ekonomii społecznej. Jest współzałożycielem i przewodniczącym Rady Programowej stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju oraz prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Utworzył Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej i w latach 2015-2018 kierował jego działaniami. Prowadzi procesy rozwojowe i działania szkoleniowe w Fundacji STAJNIA i Fundacji TDJ oraz OM PTTK w Katowicach. Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach, Komitetu Technicznego ds. Społecznej Odpowiedzialności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz stałym przedstawicielem w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, gdzie reprezentuje podmioty działające rzecz równości szans i integracji społecznej. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej, doradztwa zawodowego i włączania osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Opracował wiele dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych.

Z wykształcenia psycholog, dziennikarz i teolog. Ukończył ponadto trzy lata studiów prawniczych oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej, doradztwa zawodowego oraz zarządzania i organizacji pomocy społecznej. Obecnie prowadzi badania naukowe związane z psychologicznymi aspektami procesów zarządzania.

W wolnym czasie biega w maratonach, gra na gitarze i prowadzi wycieczki jako przewodnik górski.

Kategoria: