Piotr Frączak

Przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, prezes Stowarzyszenia Dialog Społeczny, pedagog, działacz społeczny. W latach 2001-2006 pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Redaktor naczelny pism sektora pozarządowego “Asocjacje”, “Dziękuję”, “Federalistka”. Autor i redaktor publikacji poświęconych tradycji i teorii sektora obywatelskiego w Polsce m.in. “Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej”, “W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji”. Zaangażowany w działalność wielu organizacji. Pasja – polskie tradycje społecznikowskie.

Kategoria: